skip to Main Content
Steun onze stichting...

anbi-logoVoor de dagelijkse verzorging en huisvesting van onze opvangdieren, zijn wij afhankelijk van uw financiële steun. Bijvoorbeeld door een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie.

Draagt u Stichting N.O.P. een warm hart toe?

U kunt uw bijdrage zelf overmaken op bankrekening: NL27 ABNA 0564 835 633. Vermeld in het vak omschrijving of het een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie betreft.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stichting N.O.P. is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in zijn dat we zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Hierdoor gaat uw gift volledig naar onze dieren en hun onderhoud. Bovendien is uw gift aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover leest u op www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl.

Back To Top