skip to Main Content
Stichting N.O.P.

Stichting Nederlandse Opvang Papegaaien (N.O.P.) is na de overname blijven bestaan. De stichting houd zich nog steeds bezig met de opvang van exotische dieren, in het bijzonder papegaaiachtigen. Hierbij werkt zij nauw samen met Zoo Veldhoven.

Dieren worden om verschillende redenen bij de stichting aangeboden. Veel van deze dieren hebben een slechte gezondheid, door verwaarlozing, stress en/of verkeerde huisvesting en verzorging. Bij ons krijgen zij medische hulp om weer gezond te worden, waarna zij een nieuw thuis krijgen bij Zoo Veldhoven. Dieren die eenmaal aan de stichting zijn toevertrouwd, worden niet doorverkocht of teruggegeven.

Veel dieren worden door particulieren aangeboden. Stichting N.O.P. vind het daarom haar taak om mensen te informeren over het houden van exotische dieren. Door voorlichting te geven hopen wij ondoordachte aankopen te voorkomen en gedrag- en gezondheidsproblemen bij particulier gehouden dieren te voorkomen.

Stichting N.O.P. houdt zich aan de wet- en regelgeving voor het houden van exotische dieren. Dit betekent dat wij uitsluitend dieren aannemen, waarvan de herkomst kan worden aangetoond met documentatie. Ook moeten de dieren individueel herkenbaar zijn met bijvoorbeeld een pootring of microchip.

Sommige dieren in onze collectie behoren tot zeldzame of bedreigde diersoorten. Waar mogelijk willen wij deze dieren op laten nemen in fokprogramma’s, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van hun wilde soortgenoten. Deze dieren kunnen worden uitgewisseld met andere dierentuinen.

Back To Top